Michael Ulrich

Professor, overlæge, dr.med., Ph.D.

I de seneste år har Michael Ulrich haft særligt fokus på behandlingskvalitet med udgangspunkt i patienternes egne behov og oplevelser. Han har blandt været dansk pioner ved udvikling af nye metoder til at vurdere patienternes tilfredshed med deres behandlingsforløb og til at indføre nye måder til styring af sundhedsøkonomi, hvor hospitalerne ikke kun aflønnes for deres produktion også for deres behandlingskvalitet.
Michael Ulrich er klinisk professor og overlæge i ortopædisk kirurgi med ansvaret for den ortopædkirurgiske faglige udvikling, forskning og undervisning af medicinstuderende ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.


Baggrund

Michael Ulrich blev læge i 1997. Han har erhvervet sin ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Aalborg. Som 39-årig fik han ansættelse som overlæge på Aarhus Universitetshospital. I 2002 blev han Ph.D., og i 2007 forsvarede han sin doktordisputats (dr. med.). I 2005 blev han lektor i molekylærortopædi, og klinisk (lærestol) professor i ortopædkirurgi i 2014. Han behersker ortopædkirurgisk behandling på på både basalt og højt specialiseret niveau. I sit arbejde læger professor Michael Ulrich meget stor vægt på kommunikation med den enkelte patient og forsøger altid at forstå patientens perspektiv og ønsker. Parallelt med sit kliniske arbejde er Michael Ulrich leder af den ortopædkirurgiske forskningsafdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Gennem alle sine år som læge har Michael Ulrich opbygget et solidt og aktivt internationalt netværk af førende ortopædkirurgier i Europa, Canada og USA. Han har bl.a. arbejdet på University of Rochester Medical Center, New York, USA, University College London Hospitals, London, England, Mount Sinai Hospital, Toronto, og Jefferson University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Professor Michael Ulrich er medlem af en række regionale og nationale sundhedsfaglige råd og organisationer.