Slidgigt i hoften

Slidgigt i hofteleddet er en hyppig lidelse. Forekomsten stiger med alderen, men slidgigt ses også hos yngre mennesker i forbindelse med hoftedysplasi eller brusk- og ledlæbeskader. Slidgigt i hofteleddet giver smerter i hofteregionen og nedsat hoftefunktion. Når livskvaliteten er påvirket kan operation med hofteprotese tilbydes.

Slidgigt i hoften

Ved slidgigt i hofteleddet (coxartrose) nedbrydes ledbrusken. Som følge heraf opstår en smertende betændelsestilstand i hofteleddet. Der opstår også deformerende forandringer i knoglerne omkring hofteleddet, som medfører, at bevægeligheden nedsættes.

I Danmark findes slidgigt i hofteleddet hos 6% af 60-årige danskere, og forekomsten er herefter stigende med alderen. Tyve procent af patienterne med behandlingskrævende slidgigt i hoften har slidgigt i begge hofteled.

Årsagen til udviklingen af slidgigt i hoften kendes oftest ikke. Men hoftedysplasi, kollisionsfænomen i hoften, hoftenære knoglebrud, samt høj alder er kendte faktorer, der kan medføre slidgigt i hoften. Hofteleddet kan også ødelægges af andre gigtsygdomme som f.eks. psoriasis og rheumatoid artritis.

Symptomer på slidgigt

Det klassiske symptom på slidgigt er smerte i hofteregionen. Smerten føles dybt inde i lysken, i balden eller på ydersiden af hoften. Smerten kan stråle ned i låret med retning mod knæet. Typisk vil smerterne være stærke om morgenen og mindskes, når man kommer i gang med dagens aktivitet. Ved fortsat aktivitet vil smerterne dog forværres og leddet vil kunne føles stift. Ofte vil det gøre mest ondt, når hofteleddet placeres i en yderstilling. Med tiden (ofte i løbet af år) forværres smerterne, og der vil tilkomme smerter i hvile. Samtidig nedsættes bevægeligheden i hoften yderligere. Selv almindelig gang-afvikling og almindelige daglige gøremål vil være vanskelige at udføre. Livskvaliteten forringes.

Behandlingsmuligheder

Patienter med symptomgivende gigt i hofteleddet kan behandles med gode resultater.

De første milde stadier af slidgigt i hofteleddet bør behandles med en kombination af gigtmedicin (smertestillende og betændelsesreducerende tabletter), samt muskelstyrkende øvelser (eventuelt vejledt af en fysioterapeut). Øvelserne skal styrke alle muskelgrupper, som har betydning for hofteleddet, og skabe balance i deres indbyrdes styrkeforhold. I særlige tilfælde kan man overveje indsprøjtning af binyrebarkhormon i hofteleddet. Man skal naturligvis være opmærksom på eventuelle bivirkninger ved den medicinske behandling. Formålet med denne behandling er at mindske irritation og betændelse i hofteleddet, samt at give større bevægelighed og styrke.

Når de medicinske og fysioterapeutiske behandlinger ikke længere giver tilstrækkelig smertelindring til at opretholde et acceptabelt aktivitetsniveau, kan en hofteprotese anbefales.

Forud for en eventuel hofteprotese operation skal der foretages et interview, en omhyggelig læge-undersøgelse af den enkelte patient, og en røntgenundersøgelse af bækken og hofte.

Indsættelse af en hofteprotese er en stor operation og mange faktorer må tages i betragtning.

Som hoftekirurg, arbejder jeg udelukkende med hoftepatienter. Denne specialisering betyder, at jeg har en stor viden og erfaring med udredning af hoftesygdomme og med, hvornår tiden er inde for den enkelte patient til at operation anbefales.

Læs mere om hofteproteseoperation på dette link.

Mere information

Læs de praktiske informationer relateret til hofteprotese kirurgi på dette link: Hyppige spørgsmål fra patienter med slidgigten i hoften.