Hoftedysplasi

Hoftedysplasi findes hos cirka 10% af den danske befolkning. Kun symptomgivende hoftedysplasi kræver behandling. Yngre mennesker med smerter i lysken bør have taget et røntgenbillede af bækkenet, hvis der ikke er anden oplagt forklaring på smerter i hofteregionen.

Hoftedysplasi

Hoftedysplasi er en fejludvikling af hofteskålen, som resulterer i, at hofteskålen står meget stejlt og ikke har tilstrækkelig dybde til at give den nødvendige ledføring af lårbenshovedet. Den dårlige ledstøtte i hoften medfører beskadigelse af ledlæben, og giver øget slidtage af brusken i hofteleddet, som kan bevirke tidlig udvikling af slidgigt.

Hoftedysplasi kan optræde i mange sværhedsgrader; fra mild til svær. I de meget svære tilfælde kan der samtidig være ledskred i hoften. Der kan også være ledsagende fejlstilling af lårbenshalsen og deformitet af lårbenhovedet.

Befolkningsundersøgelser har vist, at forekomsten af hoftedysplasi er høj. Cirka 10% af den voksne befolkning i Danmark har hoftedysplasi. Men heldigvis udvikler kun ganske få mennesker symptomer på hoftedysplasi. Kun symptomgivende hoftedysplasi skal behandles. Der er angiveligt sammenhæng mellem sværhedsgraden af hoftedysplasien og risikoen for at udvikle slidgigt.

Årsagen til udvikling af hoftedysplasien er endnu ukendt, men det drejer sig sandsynligvis om et samspil af genetiske faktorer og miljø.

Læs også afsnittet under “Børnehofter”.

Symptomer på hoftedysplasi

Symptomerne hænger som regel sammen med graden af hoftedysplasi. Det betyder, at patienter med svær hoftedysplasi udvikler symptomer tidligere i livet og med større voldsomhed af symptomerne, end det er tilfældet med patienter, som har hoftedysplasi i let grad.

Ved hoftedysplasi ødelægges ledlæben først, hvilket medfører smerter, der oftest føles dybt inde i lysken. Smerterne optræder typisk ved hoftebøjning. Senere forsvinder brusken, og hofteleddet ødelægges, hvorved lyskesmerterne forværres som følge af betændelsestilstand og væskeansamling i hofteleddet.

Der er således tale om en udvikling af hoftesmerterne, som begynder med lyskesmerter i relation til aktivitet og belastning af hoften. Senere i forløbet kommer ofte en følelse af udtrætning og uro i hoften (eventuelt også natlig).

Behandlingsmuligheder

Patienter med symptomgivende hoftedysplasi kan hjælpes med en ledbevarende operation, hvis hofteleddet endnu ikke er nedslidt. Denne operation kaldes Peri-Acetabulær Osteotomi (PAO) eller Ganz-operation (opkaldt efter den schweiziske professor Reinhold Ganz, som var den første til at bruge operationen til behandling af hoftedysplasi i slutningen af 1980‘erne). Det overordnede formål med operationen er, at patienten bevarer sit eget hofteled og ikke får behov for en hofteprotese. PAO medfører, at hoftedysplasipatienter får færre smerter og bedre aktivitetsniveau. Endvidere ønskes det, at risikoen for udvikling af slidgigt i hofteleddet mindskes på længere sigt.

Det skal bemærkes, at overvægt kan forværre symptomerne. Overvægt kan også gøre PAO teknisk umulig.

Hvis hofteleddet er slidt kan hofteprotese være den eneste behandlingsmulighed.

Mere information

Læs de praktiske informationer relateret til behandling af hoftedysplasi på dette link: Hyppige spørgsmål fra patienter med hoftedysplasi.