Tenotomi - operation for indre springhofte

Psoas major tenotomi er operativ behandling af indre springhofte. Operationen kan tilbydes, når non-operative behandlingsmuligheder ikke har permanent effekt.

Behandling af indre springhofte

Behandlingen omfatter primært aflastning og korrekt træning. Behandlingen kan suppleres med gigtpiller (NSAID) eller blokade med binyrebarkhormon. Injektion af binyrebarkhormon omkring psoas major senen bør foregå ultralydvejledt for at sikre optimal effekt og minimal risiko. Kirurgisk behandling foretages, hvis der kun er forbigående effekt af blokade.

Den kirurgiske behandling består i overskæring af iliopsoas-senen (tenotomi) ved dennes hæfte på lårbenet (trochantor minor). Operationen udføres som beskrevet af Taylor og Clarke.

Idet musculus iliopsoas er den kraftigste hofte-bøjer, må patienten forvente nedsat kraft i hoften og ømhed i måneder efter operationen.

Formål

 • Øge patientens nuværende livskvalitet ved at mindske smerter og forbedre det fysiske aktivitetsniveau.
 • Give patienten mulighed for kunne vende tilbage til arbejde og sport.

Hvem kan hjælpes med psoas major tenotomi?

Patienter med klinisk og ultralydsverificeret indre springhofte, hvor konservativ behandling har haft temporær eller ingen effekt.

Hvem bør ikke have psoas major tenotomi?

Patienter, der ikke har ultralydsverificeret indre springhofte, bør ikke tilbydes psoas major tenotomi.

Operationsmetode

Indre springhofte forårsaget af for kort psoas major sene behandles med overskæring af iliopsoas-senen (tenotomi) ved dennes hæfte på lårbenet (trochantor minor). Operationen udføres som beskrevet af Taylor & Clarke.

Behandligen foretages i dagkirurgisk regi, således man vil kunne tage hjem om aftenen samme dag, som behandlingen er foretaget.

Forløb efter psoas major tenotomi

Programmet efter operation tager hensyn til aflastning af den svækkede tractus iliotibialis. Derfor er der restriktioner, indtil tratus iliotibialis er helet.

 • Udskrivelse: Normalt foregår indgrebet i dagkirurgisk regi.
 • Patientlejring: Lejringen er fri efter operationen.
 • Mobilisering: Mobilisering med to krykkestokke og let belastning (maksimalt til smertegrænse) i 3 uger. Sportsaktivitet må genoptages efter 12 uger. Lyske smerte og nedsat kraft ved hoftebøjning i flere måneder (halve år) efter operationen er hyppigt forekommende.
 • Sociale forhold: Sygemelding fra få dage til to måneder, afhængig af job- og uddannelsessituation.

Resultater efter tenotomi

I litteraturen oplever mellem 70% og 82%, at spring og smerter forsvinder. Der går dog mindst et halvt år før effekten af operationen endeligt kan bedømmes.

Fakta om psoas major tenotomi

 • Metode: Hoftekirurg Michael Ulrich benytter operationsmetoden som beskrives ovenfor ad modum Taylor & Clarke.
 • Operationstid: 30 minutter (gennemsnit) for Z-plastik.
 • Blodtab: 20 ml (gennemsnit).
 • Indlæggelse: Ingen indlæggelse.

Tallene stammer fra psoas major tenotomier foretaget af hoftekirurg Michael Ulrich.

Komplikationer ved psoas major tenotomi

Alle former for operationer er forbundet med risiko for komplikationer. Det er både i patientens og hoftekirurgens interesse, at komplikationer undgåes. Før, under og efter operation iværksættes procedurer, der skal forhindre komplikationer. Desværre kan de alligevel aldrig undgåes helt.

Følgende komplikationer har speciel relevans for psoas major tenotomi:

 • Vedvarende eksterne klik: Nogle patienter vil opleve, at springet på ydersiden af hoften kommer igen og kan være associeret med smerter.
 • Smerter i lysken: Hos ca. 10% af patienterne opnåes ikke den ønskede smerte lindring.
 • Blødning: Efter operationen vil der være en ringe risiko for at der dannes en blodansamling. Denne vil oftest behandles med kompression og afkøling.
 • Blodprop: Som følge af mindre fysisk aktivitet og særligt mange timers sengeleje efter en stor operation, er der øget risiko for at danne blodpropper i benenes venesystem. Disse blodpropper kan være lokalt generende, men de kan også frigøres og føres tilbage til lungerne. Blodprop i lungerne kan være en alvorlig komplikation. Blodprop i benenes venesystem optræder hos 1% af patienterne efter hofteoperation. Som forebyggelse mod blodpropper gives blodfortyndende fra operationstidspunktet indtil patienten er mobiliseret til gang med krykker (dvs. til udskrivelse). Bevægelse af benene nedsætter også risikoen for dannelse af blodpropper i venerne.
 • Infektion: Der er risiko for infektion i operationssåret, men den er lav (< 1%).