Behandling

Hoftekirurgi er den kirurgiske behandling af lidelser i hoften. Formålene med hoftekirurgi er at mindske smerte i hoften, øge aktivitets-niveauet, og dermed forbedre patientens livskvalitet. Hoftekirurgi er behandling for en række hoftelidelser som hoftedysplasi, slidgigt og springhofte. Jeg foretager alle typer af hofteoperationer, og har stor erfaring i behandling af såvel almindelige hoftelidelser som sjældne og komplicerede problemer.

Hoftekirurgi er den kirurgiske behandling af lidelser i hoften. Formålene med hoftekirurgi er at mindske smerte i hoften, øge aktivitets-niveauet, og dermed forbedre patientens livskvalitet. Hoftekirurgi er behandling for en række hoftelidelser som hoftedysplasi, slidgigt og springhofte. Jeg foretager alle typer af hofteoperationer, og har stor erfaring i behandling af såvel almindelige hoftelidelser som sjældne og komplicerede problemer.PAO/Ganz

PAO/Ganz er operativ behandling for symptomatisk hoftedysplasi.


Hofteprotese

Ved smertende slidgigt i hofteleddet kan der indsættes et kunstigt led – en hofteprotese.


Cheilectomi/FAO

Ved kollisionsfænomen (FAI) i hoften kan man fjerne de kolliderende knogleområder på lårbenshalsen og kanten af hofteskålen.


Z-plastik (ydre springhofte)

Hvis senen på lårbenets yderside (tractus iliotibialis) er så stram, at den medfører smerter og spring på hoftens yderside, kan senen forlænges.


Tenotomi (indre springhofte)

Indre springhofte kan visse tilfælde behandles med overskæring af senen til hoftebøjemusklen.


Udskiftning af hofteprotese

Omoperation af hofteprotese kan komme på tale ved smertetilstand, implantatløsning eller infektion.


Hoftekirurgi omfatter

Ledbevarende hoftekirurgi: Højt specialiserede bækkenoperationer, der foretages på grund af symptomgivende hoftedysplasi. Rotations- og vinkelkorrektionsbehandlinger af fejlstillinger i lårbenet

Hofteprotese kirurgi: Udskiftning af et ødelagt hofteled med en hofteledsprotese.

Revisionskirurgi: Kirurgisk behandling af problemer omkring indsatte hofteproteser. Der drejer sig særligt om specialiseret behandling af løse hofteproteser, infektion omkring hofteproteser, og knoglebrud omkring hofteproteser.

Operation ved hoftekollision: Operation ved hoftekollision kan foretages både med åben teknik og med kikkert-teknik. Udover knoglekirurgi omfattes også behandling af ledlæbeskader.

Forlængelse af muskelsene: Ved springhofte fænomener kan stramme muskelbånd forlænges ved hjælpe af sene-overskæringer og sene-plastikker.