Alle patienter har unikke behovSygdomme i hofterne giver smerter, nedsat bevægelighed og forringet funktionsniveau. Dette medfører ofte dårlig livskvalitet, idet man forhindres i det ønskede aktivitetsniveau på arbejdet og i fritiden. Formålene med behandling af hoftelidelser er at give smertefrihed og normal bevægelighed i hoften – og dermed at øge livskvaliteten.

Alle patienter har unikke individuelle krav, ønsker, forventninger og behov. Patienterne skal altid være i centrum af det lægelige arbejde. Fra den første kontakt og indtil behandlingen afsluttes, er samtale mellem patient og læge meget vigtig. Det er vigtigt, at man som patient er godt informeret om sin situation og sine muligheder. For at få et godt forløb er det af største betydning, at lægen har formået at afstemme sin patients forventninger i forhold til sin sygdom, behandlingsmuligheder og resultater.
Diagnoser og behandlingstilbud, som tilbydes patienter, skal være baseret på den nyeste viden, og behandlingsmetoder og materialer skal kompromisløst være af højeste kvalitet.